MotionElements - 100 LIGHT LEAKS PACK

20:18

By: Tú Thanh

MotionElements - 100 LIGHT LEAKS PACK
1920x1080 | Version After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC, CS6, CS5.5 | 1300 mb

Information:
  • 100 Light Leaks Pack contains different style awesome light leaks that can be used as overlay for any videos: sport, wedding, cinema, show, trailer, presentation & many more. Summary duration is more than 14 minutes!

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below