Digital Futuristic Parallax Slideshow | Opener

Digital Futuristic Parallax Slideshow | Opener
1920x1080 | Version Premiere Pro CC, After Effects CC | 132 mb

Information:

 • 1080p(1920×1080) resolution
 • By analogy to that tutorial you can make your mogrt-project step by step
 • You have to installed Adobe Premiere and After Effects software on your computer
 • Adobe After Effects CC 2017, CC 2018, CC 2019, CC 2020 or higher software
 • Adobe Premiere CC 2017, CC 2018, CC 2019, CC 2020 or higher software
 • 25 fps
 • Very Easy to customize
 • 1:40 min duration
 • 16 placeholders for text and media (photo, video or image)
 • 16 unique scenes
 • No plugin required
 • Used font – Venus Rising – not include
 • Music by BlackTrendMusic not included

   Demo:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   Tú Thanh

   Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below