Social Media Elements Pack

Social Media Elements Pack
3840x2160 | Version CC 2019, CC 2018, CC 2017 | 208 mb

Information:

 • 30 Animated Elements!
 • Video Tutorial
 • Modular Structure
 • Non Plugins Version
 • Control Panel
 • 4K resolution
 • Universal Expressions
 • Free Fonts
 • After Effects CC2017+

   Demo:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   Tú Thanh

   Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below