Transitions and Titles

Transitions and Titles
3840x2160 | Version Premiere Pro CC | 2000 mb

Information:

 • 580+ Titles, Social Media, Liquid Gradients, Lower Thirds, Mogrt Transitions
 • Works With Premiere Pro CC18 and Above
 • All Items in 4K Resolution
 • Editable Font (Starting With Version CC19)
 • HTML Library Included
 • Works With Essential Graphics Panel
 • Easy to Change Colors
 • Live Preview

   Demo:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   Tú Thanh

   Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   3 nhận xét:

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below