Futuristic Photoshop Actions

22:04

By: StLove

Futuristic Photoshop Actions
ATN | Version Adobe Photoshop | 1 mb

Information:

 • SUPREMETONES Team presents 'FUTURISTIC FX PHOTOSHOP'' The editing provided will help you to achieve a cinematic cool effect. Your pictures will get the eye-catching look.
 • To achieve high quality result, please try to use high resolution images. if you use low quality images, you will get low quality results. Try to use different photos to find out which one is perfect.    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below