Social Media Pack MOGRT

Social Media Pack MOGRT
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 565 mb

Information:

 • Full HD (1920×1080)
 • 36 Different Compositions
 • Well Organized and Easy to Customize
 • Easy to use
 • Video Tutorial included
 • No Plugin Required
 • Adobe Premiere Pro 2018 12.0.0
 • Music is not included

    Demo:


    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below