Wedding Essentials Pack for Premiere Pro

Wedding Essentials Pack for Premiere Pro
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 1820 mb

Information:

 • 250 Wedding color grading presets (.prfpset and .cube files)
 • Watch Preview
 • 10 VHS effects (Premiere Pro project)
 • 5 Old Film Looks (project)
 • 10 Light Leaks transitions (project)
 • Light Transitions Preview
 • 3 Premiere Pro Slideshows templates (1920×1080, 25fps):
 • Photo Cards Slideshow ( 2, 4, 5:40 min / 36, 72, 100 photos)
 • Film Memories ( 2:05 min / 45 photos)
 • Lovely Slideshow ( 1:35 min / 24 photos)
 • 30 Wedding MOGRT Titles (4K, Required installed After Effects)

    Demo:

    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below