Brandon Li X Zhiyun-tech – The Gimbal Masterclass

13:19

By: StLove

Brandon Li X Zhiyun-tech – The Gimbal Masterclass
1920x1080 | Version All | 1800 mb

Information:
 • Basic Training: Setup and Fundamentals
 • Balancing your camera on the gimbal
 • Follow modes
 • Basics of smooth movement
 • Basic Training: Essential Gimbal Moves
 • All the moves you need to know!
 • Upright walking and running
 • Inverted mode
 • Orbiting your subject
 • Adding a monopod for drone-like shots
 • Infield: Street Filmmaking
 • Real-world shooting in the crowded city
 • See me adapt to challenges and improvise
 • Switching lenses on a gimbal
 • Go Mode for fast movements.
 • Basic Training Lessons
 • Infield Part 1: Street Filmmaking
 • Infield Part 2: Narrative Filmmaking
   Demo:   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below