Mosaic Photos Logo Reveal V 1.2

Mosaic Photos Logo Reveal V 1.2
1920x1080 | Version After Effects CC, CS6 | 30 mb

Information:
 • 66 Photo Placeholders
 • Well Organized and Easy to Customize Full HD (1920×1080)
 • Easy to use (Drag & Drop)
 • Video Tutorial included
 • No Plugin Required
 • Adobe After Effects CS 6 or Above
 • Music is not included
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below