Music Titles | After Effects

Music Titles | After Effects
1920x1080 | Version After Effects CC | 47 mb

Information:
 • FXMonster extention
 • Colorful Music Titles
 • Works with any fonts
 • Smart controllers
 • Video help included
 • Works in every language version of After Effects
   Demo:





   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below