Pop Lower thirds

Pop Lower thirds
4096x2304 | Version Premiere Pro CC | 316 mb

Information:
 • Classic and Ultra Modern 30 lower thirds can be used for many purposes. Easily change the duration of your need and also Change text and colors and then You will get great output. You can easily navigate through all lower thirds through a neatly created Content browser. that will save you lots of time. Easy to understand video tutorial included.
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below