Triune Digital – Action Film LUTS

Triune Digital – Action Film LUTS
1920x1080 | Version All | 140 mb

Information:
 • 30 Action Genre Movie-inspired LUTs – Bad Boys, Casino Royale, Face-Off, Gladiator, John Wick, Kick Ass, Kill Bill, Rambo, Speed, Taken, The Bourne Identity, The Rock, and many more!
 • Alexa, REDLog, Blackmagic, Canon C-Log, Standard LOG and .rec709 versions of each LUT.
 • Utility LUTs.
 • .PDF Instruction Guide for install and use.
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below