YouTube End Screen | Essential Graphics

YouTube End Screen | Essential Graphics
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 1.7 mb

Information:
 • Premiere Pro CC 2019 and above
 • Full HD Resolution (1920 × 1080)
 • Subscribe Button included
 • No plugins required
 • Universal Expressions
 • Link for free fonts included
 • PDF Tutorial included
 • Music from preview:
 • Upbeat & Energetic Sport Motivational Pop
 • After Effects Project Files:
 • YouTube End Screen
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   Tú Thanh

   Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below