300+ 4K VIDEO OVERLAYS

300+ 4K VIDEO OVERLAYS
1920x1080 | Version Premiere Pro CC, After Effects CC | 8000 mb

Information:
 • Fireworks: 20 Overlays
 • Glitch: 26 Overlays
 • LensFlare: 20 Overlays
 • Light Leaks: 25 Overlays
 • Light Lines: 21 Overlays
 • Particles: 23 Overlays
 • Planet: 21 Overlays
 • Rain: 19 Overlays
 • Rays: 15 Overlays
 • Shockwave: 25 Overlays
 • Smoke: 25 Overlays
 • Snow: 23 Overlays
 • Sparks: 23 Overlays
 • Other: 33 Overlays
   Demo:
   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below