Gamer Esport Broadcast Package

Gamer Esport Broadcast Package
1920x1080 | Version After Effects CC, CS6 | 875 mb

Information:
 • Plugin & Pre-Render Versions
 • After Effects CS6 and above
 • Adobe Premiere Essential Graphics MOGRT Files
 • Universal expressions (works with any language)
 • Fully customisable colours, fonts, and layouts
 • Fast Render
 • Free Updates
 • After Effects CS6 and above compatibility
 • Video tutorials with voice over included
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below