Muzzle Flash Pack | Premiere Pro MOGRT

Muzzle Flash Pack | Premiere Pro MOGRT
3840x2160 | Version Premiere Pro CC, After Effects CC | 103 mb

Information:
 • 4K resolution
 • 30 fps
 • Alpha Channel
 • Adjustable Colors
 • Help file included
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below