Transitions Pack

Transitions Pack
3840x2160 | Version Premiere Pro CC, After Effects CC | 90 mb

Information:
 • 745 Elements
 • Free Support
 • Easy to edit  
 • No plugins required 
 • PDF Manual included 
 • After Effects CC2018
 • Music not included in project: download
 • 500 Colorful Transitions
 • 140 Matte Transitions
 • 80 PP Titles
 • 25 Sound FX 
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below