Youtube Pack - MOGRTs for Premiere & Extension Tool

Youtube Pack - MOGRTs for Premiere & Extension Tool
3840x2160 | Version Premiere Pro CC, After Effects CC | 4200 mb

Information:
 • 300 Transitions Added.
 • 350+ Animation Pack
 • 20 Categories (Backgrounds, Box Titles, Call Outs, Chatting, End Screens, Facebook, Glitch Titles, Icons, Instagram, Like Love Transitions, Logo IDs, Lower Thirds Titles, Motion Shape Titles, Quotes,Social Emoji, Social Icons, Subscribe, Subscribe Devices, Transitions, YouTube)
 • BOX automatically resize bases to text.
 • Well Organised Library
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below