52 Drag and Drop Glitch Transitions

52 Drag and Drop Glitch Transitions
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 386 mb

Information:
 • Premiere Pro Template for CC 2018 and above
 • Included 52 unique glitch transitions
 • FullHD resolution 1920×1080
 • Video Tutorial Included
 • Sound FX not included
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below