Lower Thirds for DaVinci Resolve

Lower Thirds for DaVinci Resolve
1920x1080 | Version DaVinci Resolve 16 | 11 mb

Information:
 • 12 Clean Lower Thirds
 • Compatible with Davinci Reslove 16
 • Full HD (1920×1080) resolution
 • Only free fonts used
 • Change colors easily
 • Change duration easily
 • Easy to customize
 • No plugins required
 • 24/7 support
 • Free updates
 • Videos and music not included
 • Links to download the fonts included in the package
 • Music Inspiring Corporation, not included in project.
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below