Titles Pack 4K

Titles Pack 4K
3840x2160 | Version Premiere Pro CC, After Effects CC | 2100 mb

Information:
 • Music is not included. I’ve used in the preview: corporate technology
 • Created in CC 2019
 • 6 Hand Drawn Titles
 • 12 Corporate Titles
 • 6 Wedding Titles (can be used with and without text)
 • 6 Pets Titles
 • 6 Sale Labels
 • Available in 4K
 • MOGRT are included!
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below