RedGiant 2021 For Mac - Win

Broadcast Pack for Premiere Pro
3840x2160 | Version Premiere Pro, After Effects | 4000 mb

Information:
 • Red Giant Effects Suite 11.1.13
 • Red Giant Keying Suite 11.1.11
 • Red Giant Magic Bullet Suite 14.0.3
 • Red Giant PluralEyes 4.1.8
 • Red Giant Shooter Suite 13.1.15
 • Red Giant Trapcode Suite 16.0.4
 • Red Giant Universe 3.3.3
 • Red Giant VFX Suite 1.5.2


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   1 nhận xét:

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below