Dynamic Titles | Premiere Pro MOGRT

Dynamic Titles | Premiere Pro MOGRT
3840x2160 | Version Premiere Pro CC | 14 mb

Information:
 • 4K resolution
 • Full color controls
 • Works with any fonts
 • Video help included
 • Font links included
 • Premiere Pro 2019 and above
   Demo:
   Học dựng phim trên Premiere:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below