Glitch Transitions

Glitch Transitions
3840x2160 | Version After Effects CC | 1200 mb

Information:
 • SOFTWARE SUPPORT : After Effects CC 2020 or above
 • FEATURES • TRANNSITIONS: 100+ transitions included • PLUG-INS : No plug-ins required • TUTORIAL : Easy to understand video tutorial included
 • Not included: 1) Music is not included 2) Preview videos are not included
   Demo:
   Cách tạo LightLeak:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below