Call Outs Titles | Premiere Pro Templates

Call Outs Titles | Premiere Pro Templates
3840x2160 | Version Premiere Pro CC | 40 mb

Information:
 • Call Outs Titles
 • After Effects 2022
 • Supports any language
 • Friendly Interface
 • In & Out animation
 • Fast render
 • Video Tutorial
 • Version After Effects: Here
 • Music used in preview: Here
   Demo:
   Học dựng phim trên Premiere:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below