Bigfilms - The Motion Pack

Bigfilms - The Motion Pack
MOV | Version All | 12700 mb

Information:

  • These 190+ drag and drop assets were built to give a unique identity to your shots, intros, and transitions. Whether you're working on a film, a music video or a commercial, the MOTION Pack can turn every project into a truly amazing visual experience.

Demo:Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below