Video Copilot – Optical Flares v1.3.8

20:00

By: StLove

Video Copilot – Optical Flares v1.3.8
3840x2160 | Version Premiere Pro CC | 170 mb

Information:
  • 3D Lens Flares with AE Lights
  • Intuitive Design Interface
  • Live Visual Preset Library
  • Real Texture Support
  • Dynamic Triggering Animations
  • Chromatic Aberration
  • Up to 32 bpc color support

6 thủ thuật đơn giản với After Effects:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below