CINE SFX Vol. 1 Ultimate Bundle & Premium LUT Pack

CINE SFX Vol. 1 Ultimate Bundle & Premium LUT Pack
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 1000 mb

Information:
 •  300 sound effects
 •  500 LUTs
 •  created by colorist and filmmakers
 •  professionelly mastered
 •  WAV format
 •  royality free
 •  works on any major editing applications
 •  digital download
   Demo:   Học dựng phim trên Premiere:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below