Text Animation Toolkit

Text Animation Toolkit
1920x1080 | Version After Effects CC | 10 mb

Information:
 • +120 Text Animation Presets File (.ffx)
 • Works with any resoultion (1920×1080 FULL HD, 1080X1920, 4k,2k,8k..)
 • 52 Long Texts, 55 Short Texts, and 13Text Effect Main Categories
 • Different Pramaters( 3D, Positions, Scale, Rotation, and Opacity)
 • Drag and Drop
 • IN Animations – OUT Animations
 • All Preview After Effects Project
 • Easy to use and Customize
 • No Plugin Required
 • Video Tutorial Included
 • Free Customer Support
 • Free Updates
 • Image/Video/Music are not included
   Demo:
   Học After Effects cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below