Yotube Subscribe Button

Yotube Subscribe Button
3840x2160 | Version After Effects CC, CS6 | 4.5 mb

Information:
 • 100% After Effects
 • Full HD Resolution 1920×080
 • No Plugin Required
 • After Effects CS6 Above
 • Fully and Easy Customize
 • Color Control
 • Fast Rendering
 • Very easy to change color
 • Music are not included
 • Link for font included
 • Image and Video not included
 • Universalized expressions (works with any language of After effects)
 • Tutorial Included

Demo:
Học After Effects cơ bản trong 60 phút:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below