25 Film Flashback Lightroom Presets

12:05

By: StLove

25 Film Flashback Lightroom Presets
XMP | Version Adobe Lightroom | 70mb

Information:
  • 25 Lightroom Desktop & Mobile Presets
  • 25 Skin Tone Protected Lightroom Presets
  • 25 LUTs
  • 25 Skin Tone Protected LUTs

Học LR cơ bản trong 60 phút:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below