COLOR KING PRESET PACK

15:09

By: StLove

COLOR KING PRESET PACK
1920x1080| Version Premiere Pro CC | 1 mb

Information:
 • Adobe Premiere Pro Version:
 • This Preset Pack includes hands down the best and easiest ways to create awesome and unique "VHS LIKE" glowing filters and RGB Splitting on your footage. 
 • This pack includes 15 Presets
 • Lemonade Glow
 • Candy Land Glow
 • Color Cycle Glow
 • Fire Red Glow
 • Green Dragon Glow
 • Green Goblin Glow
 • Max's Favorite Glow
 • Psychedelic 1
 • Psychedelic 2
 • Pumpkin Glow
 • Red Blue Pulse Glow and RGB Split Pack for creating RGB Ghosting effects (See Effects Pack Tutorial Video on Youtube)
   Demo:


   Hướng dẫn cài đặt Preset Premiere:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below