DxO Nik Collection 5.3.0.0 (for Photoshop)

14:52

By: StLove

DxO Nik Collection 5.3.0.0 (for Photoshop)
Resizable | Version Photoshop CC2021 | 700 mb

Information:
 • A new beautifully designed interface that is more refined and elegant
 • Local adjustments have more accurate precision
 • ClearView technology to reduce haze, mist, and fog
 • 29 new authentic film grains
 • • Nik Analog Efex:
 • A new, modern interface with a more refined workflow
 • Filters and presets are now easier to apply
 • Ultimate precision with U Point technology to local adjustments
 • • Nik Perspective Efex
 • 40 new cameras and 34 lenses are now supported
 • Experience the best lens corrections available

Xóa đối tượng đơn giản trong Photoshop:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below