8 Mm Film Transition

8 Mm Film Transition
3840x2160 | Version Premiere Pro CC | 80 Mb

Information:
 • This Premiere Pro template contains 9 film transitions with an old 8 mm film look. Each transition contains 2 media placeholders for you to place your media. You can use them to give stylish vintage looks to your next video project. Check it out right now! A video tutorial is included in the package
   Demo:
   Học Premiere cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below