CREATOR GOLD PRESET BUNDLE (PREMIERE EFFECTS & LUTS)

09:00

By: StLove

CREATOR GOLD PRESET BUNDLE (PREMIERE EFFECTS & LUTS)
Resizable | Version Premiere Pro CC | 173 Mb

Information: 
 • 7 AWESOME NEW ADOBE PREMIERE PRESET EFFECTS: 
 • CROSS DISPLACE
 • ENTER THE VOID
 • GHOST COLOR HUE
 • GLOW FLICKER (apply to duplication ALT DRAG UP) 
 • GLOW TRANSITION  (apply to duplication ALT DRAG UP) 
 • MORPH TRANSITION (apply to adjustment layer) 
 • TV GLOW 
 • 5 AWESOME CROSS COMPATIBLE LUTS:
 • Beyond the Pines (Dark, Gritty, Washed out Blacks)
 • Soft Ocean ( Orange & Teal, Bright Blues, Contrast, Washed Out Blacks)
 • Sun & Moon (Orange & Teal Contrast, Saturated, Sunny)
 • Travel Vibe ( Soft Blues, Cinematic Darks)
 • Wheat Field (Bright Highlights, Golden Skin Tones, Washed Out Color)

   Học Premiere cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below