Film Matte Lightroom Presets Dekstop Mobile

15:34

By: StLove

Film Matte Lightroom Presets Dekstop Mobile
ATN, DNG, LRTEMPLATE, XMP | Version  Adobe Lightroom | 42 mb

Information:
  • High quality Film Matte Lightroom Preset perfect for bloggers, travel, lifestyle and portrait photography. WHAT’S INCLUDED
  • 7 Professional Lightroom Presets Mobile in DNG Format
  • 7 Professional Lightroom Presets Mobile in XMP Format
  • 2 PDF of instructions for Installation and Usage Photos on the preview are used for demonstration purposes only. All used photos have Creative Commons license, and were taken from Unsplash, Paxels.
  • THANK YOU & ENJOY

Học LR cơ bản trong 60 phút:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below