Retouch4me Plug-ins Pack (for Photoshop)

09:00

By: StLove

Retouch4me Plug-ins Pack (for Photoshop)
Resizable | Version Photoshop CC | 357 mb

Information:
  • Retouch4me Clean Backdrop 1.012
  • Retouch4me Dodge & Burn 1.016
  • Retouch4me Eye Bundle 1.0.1
  • Retouch4me Heal 1.012
  • Retouch4me Portrait Volumes 0.998
  • Retouch4me Skin Mask 1.012
  • Retouch4me Skin Tone 1.010
  • Retouch4me White Teeth 1.015

Xóa đối tượng đơn giản trong Photoshop:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below