Boris FX - Mocha Pro 2022.5 for Adobe & OFX (9.5.6.120) RePack

Boris FX - Mocha Pro 2022.5 for Adobe & OFX (9.5.6.120) RePack
1920x1080 | Version After Effects CC | 266 Mb

Information:
 • New workspaces with Mocha Essentials interface
 • GPU-accelerated object removal delivers faster rendering
 • New spline tools for faster masking: Magnetic Spline with edge snapping, Freehand Spline, and Geometric Shape Tools
 • Retina/High DPI monitor resolution support
 • Award-winning 360/VR tools now included
 • Stereo 360 planar tracking & masking
 • Unique spherical 360 workspace
 • Horizon stabilization & reorient
 • New & improved GPU-accelerated object removal
 • Stereoscopic masking tools: Anaglyph view, L/H Hero mode
 • Lens workflow for Equirectangular to flattened conversions
   Demo:   Học After Effects cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below