Pro Titles Library | Cinematic Titles & FX for Premiere Pro

Pro Titles Library | Cinematic Titles & FX for Premiere Pro
Resizable | Version Premiere Pro CC| 156 mb 

Information: 
 • 110+ Cinematic titles in different styles
 • Easy to use. Just drag and drop
 • Title effects included
 • Auto resize for your sequence resolution
 • In-Out animations
 • Title`s duration easy changing
 • Сonvenient panel with live-previews inside Premiere Pro
   Demo:
   Học After Effects cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below