Photo Slideshow

Photo Slideshow
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 2800 Mb

Information:  
 • 49 Slideshows
 • 1920×1080 Full HD Resolution
 • Super easy to use
 • One-click workflow
 • Online template catalog
 • Fast support
 • Free lifetime updates
 • MOGRT file for Premiere Pro
 • No plugins required
 • Fonts and music links included
 • Tutorial video included
   Demo:    Học Davinci Resolve cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below