Footsteps Sound FX - Ultimate Collection Bundle

12:49

By: StLove

Footsteps Sound FX - Ultimate Collection Bundle
1920x1080 | Version All | 400 Mb

Information:
 • Concrete 1
 • Concrete 2
 • Wood 1
 • Wood 2
 • Metal 1
 • Metal 2
 • Dirt 1
 • Dirt 2
 • Glass
 • Grass 1
 • Grass 2
 • High Grass
 • Gravel 1
 • Gravel 2
 • Ice
 • Snow
 • Mud
 • Sand
 • Wet Sand
 • Shallow Water / Wet Surface
 • Deep Water
 • Undergrowth / Leaves
 • Carpet on Hard Surface
 • Carpet on Wood
 • Broken Glass / Glass Shards (for in-engine audio mixing)
 • Glass Shards on Concrete 1 (pre-mixed)
 • Glass Shards on Concrete 2 (pre-mixed)
 • Glass Shards on Wood 1 (pre-mixed)
 • Glass Shards on Wood 2 (pre-mixed)
 • Glass Shards on Metal 1 (pre-mixed)
 • Glass Shards on Metal 2 (pre-mixed)
   Demo:


   Học After Effects cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below