Mask Prompter

16:08

By: StLove

Mask Prompter
1920x1080 | Version All | 2 Mb

Information:  
 • Mask Prompter is the new way of creating mattes. Simply use points and boxes to detect and generate black-white mattes and alpha channels for objects in your footage.
 • Use the power of A.I. to handle the tedious work and get back to being creative!
   Demo: 

   Học Davinci Resolve cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below