Pro Sound Effects Anime

11:27

By: StLove

Pro Sound Effects Anime
1920x1080 | Version All | 4000 Mb

Information:
 • 657 files (4.8GB)
 • Includes 189 duplicate files mastered to tape
 • 468 unique files
 • 24-bit/48kHz, 24-bit/96kHz WAV files
 • Descriptive embedded metadata
 • Universal Category System (UCS) ?
 • 100% Royalty-Free
   Demo:   Học After Effects cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below