AI Color Match V1.0

AI Color Match V1.0
3840x2160 | Version After Effects CC, Premiere Pro CC | 40 Mb

Information:  
 • Matches exposure, contrast, white balance, and more.
 • Runs locally on your GPU or CPU - frames never leave your computer.
 • Quickly match footage that was shot using different cameras or settings.
 • Can be used to copy the color grading from your favorite scenes.
 • Works on Windows and Mac (Intel and Apple Silicon).
 • Unlimited free trial available (with watermark).
   Demo: 


   Học Davinci Resolve cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below