Slog3 Blockbuster and Standard LUTs

Slog3 Blockbuster and Standard LUTs
1920x1080 | Version Davinci Resolve | 20 Mb

Information:  
 • This LUTs pack contains 22 Slog3 Blockbuster LUTs and 22 Blockbuster REC 709 LUTs. You can use them for your films and TV, social videos, presentations, and more. Best of all, they’re very easy to use. Import the preset file or just drag and drop the LUT to your video to add fantastic color grading. It will work on any resolution. Make your movies, social media posts, documentaries, openers, photos look modern and stylish. Any resolution.
   Demo:    Học Davinci Resolve cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below