WEDDING ESSENTIALS

14:25

By: StLove

WEDDING ESSENTIALS
1920x1080 | Version Premiere Pro | 18000 Mb

Information:  
 • 10 Wedding Essentials Lightroom Presets
 • 10 Wedding Essentials LUTs
 • 5 Different strengths of each LUT (100% / 80% / 60% / 40% / 20%)
 • 1 Fully editable legally binding contract template
 • 2 Fully editable package templates
 • 1 Fully Editable timeline breakdown template
 • 1 vendor breakdown template
 • 1 PDF wedding guide / tips / gear list / essentials
 • 4K Apple Pro Res 422 Quicktime files
 • 5 Film Grain Overlays
 • 5 Film Burn Overlays
 • 5 Light Leak Overlays
 • 5 Glass Effects Overlays
   Demo: 

   Học Davinci Resolve cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below