Award Opener

Award Opener
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 349 Mb

Information:  
 • No Plugin required – Everything is done in After Effects ONLY
 • Fast Render Time
 • Resolution FullHD 1920×1080 and 1280×720
 • Easy editing
 • VideoTutorial included
 • Well organised project
 • Modular structure
 • Add or remove compositions, change frame rate, timmings, camera move, colors and everything else
 • Use photos or videos
   Demo:    Học Premiere Pro cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below