K83 | Kodak 2383 Inspired Cinematic LUTs

K83 | Kodak 2383 Inspired Cinematic LUTs
1920x1080 | Version Premiere Pro, Davinci Resolve | 110 Mb

Information:  
 • 20 Premium LUTs
 • Expected Color Space: Standard Rec.709 or DaVinci Wide Gamut
 • Compatible With All Cameras
 • Digital Download Available Immediately After Purchase
 • Free Lifetime Updates 
 • LUT size: 65 x 65 x 65
   Demo: 

   Học Davinci Resolve cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below