Premium Transitions Block Wipes for Premiere Pro

Premium Transitions Block Wipes for Premiere Pro
3840x2160 | Version Premiere Pro CC | 300 Mb

Information:  
 • 55 Fully Customizable Lower Thirds
 • Adobe PremierePro 2024 and above
 • No Plugin Required
 • Change to any size Up to 4K
 • Checkbox Control
 • Included free font links
 • Color Control
 • Professionally Designed
 • Preview Music
   Demo:    Học Premiere Pro cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below