Boris FX Mocha Pro 2024 v11.0.1.13 Win x64

15:07

By: StLove

Boris FX Mocha Pro 2024 v11.0.1.13 Win x64
1920x1080 | Version After Effects CC | 266 Mb

Information:
 • Apple M1 Support boosts speeds on new Mac hardware
 • Adobe MFR Support – AE Multi-Frame Rendering
 • VFX Platform 2021 with improved color management
 • Insert with PowerMesh: Improved workflow for warped surface compositing
 • New Planar Tracking Features deliver the highest quality tracking and roto results
 • New Exports for Nuke, Silhouette, Alembic, and Mistika.
   Demo:   Học After Effects cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below